รวมภาพเก่า ๆ ครับ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมกีฬาสี
วันคริสต์มาส
วันพ่อแห่งชาติ
สืบสานประเพณีลอยกระทง
กิจกรรมวิทย์ คณิตฯ
ค่ายรักการอ่าน
ร่วมใจรณรงค์การเลือกตั้ง สก. สข.
วันแม่แห่งชาติ
5-7 สิงหาคม 2553 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายวังสวนแก้ว จ. สุพรรณบุรี
ิฺBig Cleaning Day 53
1 กรกฎาคม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยและนายหมู่ลูกเสือ
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมยาเสพติดและต่อต้านยุงลาย
วันไหว้ครูปีการศึกษา       <...... ดูต่ออัลบั้ม2......>
15 มิ.ย. วันสถาปนาโรงเรียน
กิจกรรม "พาน้องเที่ยวบางกอก"
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย(เกี่ยวข้าว)
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเหรียญทอง
นิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ 76 ณ วัดบางบอน
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
17/2/52
กิจกรรมอำลาอาลัย ป.6, ม.3
17/2/52
กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง
31/1/52
ปลูกข้าวในขวด (อุนบาล)
จักรยานคนจน
ประหยัดพลังงาน